گردشگری و سفر

طرح “از فرودگاە تا فرودگاە” حلقە اتصال گردشگری کردستان با کرمانشاە

مجله خبری آبادی 118/کردستان مدیر پایگاە جهانی فرهنگی هورامان گفت: طرح بزرگ گردشگری از فرودگاە تا فرودگاە در واقع حلقە اتصال گردشگری استان کردستان و استان کرمانشاە است.

پویا طالب‌نیا در گفت‌وگو با مجله خبری آبادی 118 اظهار کرد: در راستای توسعە صنعت گردشگری منطقە هورامان طرحی در قالب کریدور گردشگری تحت عنوان “از فرودگاە تا فرودگاە” راە‌اندازی می‌شود.

طالب‌نیا با اشارە بە ظرفیت ثبت جهانی اورامان، عنوان کرد: وجود منطقە اورامانات در دو استان کرمانشاە و کردستان، ظرفیت گردشگری بی‌نظیری را در این دو استان ایجاد کردە است.

وی عنوان کرد: یکی از دلایل اصلی ایجاد این طرح و یکی از مزیت‌های منطقە هورامان وجود فرودگاە در مرکز دو استان کردستان و کرمانشاە است.

طالب‌نیا بیان کرد: طرح کریدور گردشگری از فرودگاە تا فرودگاە در واقع حلقە اتصال گردشگری استان کردستان و استان کرمانشاە است.

وی تصریح کرد: براساس این طرح افرادی کە بە استان کردستان یا کرمانشاە سفر می‌کنند و مقصد گردشگری آن‌ها هورامان است، برای رسیدن بە مقصد باید از مرکز استان گذر کنند و این مزیتی است کە این منطقە برای دو استان ایجاد کردە است.

طالب‌نیا در ادامه با تاکید بر استفادە از پتانسیل‌های اورامان افزود: منظر فرهنگی هورامان از آن جهت کە مابین دو استان کردستان و کرمانشاە قرار دارد، شامل حلقە اتصال کریدور مسیری است کە با در نظرگرفتن این پتانسیل طرح کریدور گردشگری از “فرودگاە تا فرودگاە” تعریف شدە است.

وی تصریح کرد: بر اساس این طرح گردشگری کە از فرودگاە کرمانشاە وارد هورامان می‌شود، می‌تواند از فرودگاە کردستان خارج شود و یا بالعکس گردشگری کە از فرودگاە کردستان وارد منطقە شود می‌تواند از فرودگاە کرمانشاە خارج شود.

وی در پایان یادآور شد: یکی از برنامەهای ما در راستای توسعە گردشگری منطقە اورامانات، معرفی جاذبەهای گردشگری منطقە اورامانات در فرودگاەهای استان کردستان و کرمانشاە است کە از طریق کلیپ‌های کوتاە، بنرهای تبلیغاتی، پوستر و بروشورهای تبلیغاتی انجام می‌شود.

انتهای پیام

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
آماده برای کشف ی سفر مجازی … ورزش با ساعت هوشمند عکاسی با طعم هدفون های 2023