اجتماعی

مزایای جنبی مستمری‌بگیران؛ از کمک‌هزینه عائله‌مندی تا عیدی

براساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰، این سازمان ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارد که از این میزان هفت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی هستند. علاوه بر پرداخت مستمری، مزایایی در قانون برای مستمری‌بگیران درنظر گرفته شده است.

به گزارش مجله خبری آبادی 118، براساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰، شمار بیمه شدگان اصلی این سازمان ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر بوده است که به انضمام افراد تبعی که ۲۲ میلیون و ۷۳۲ هزار نفر هستند، به ۳۷ میلیون و ۸۶۲ هزار نفر رسیده است. همچنین این سازمان هفت میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری بگیر اصلی و تبعی دارد و به این ترتیب مجموع افراد تحت پوشش‌اش به ۴۵ میلیون نفر می‌رسد.

کمک‌هزینه عائله‌مندی

به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه‌های موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بنابر پیشنهاد این سازمان، هیئت وزیران با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که به تمامی مستمری‌بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی از تاریخ اول فروردین ۱۳۷۱ کمک‌هزینه عائله‌مندی پرداخت شود.

این کمک‌هزینه مشمول کسر دو درصد ماده ۸۹ نبوده و به صورت ماهانه و همراه با مستمری پرداخت می‌شود.  براساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه‌های شماره ۲۷ و۱/۲۷ مستمری‌ها از تاریخ اول دی ۱۳۷۷  مبلغی با عنوان افزایش کمک‌هزینه عائله‌مندی به بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی که متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه آنان است پرداخت می‌شود.

مشمولان دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی عبارت‌اند از:

۱- بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی مرد به شرط  داشتن عیال دائم و در قید حیات (پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی به مستمری‌بگیران مرد بازنشسته و ازکارافتاده کلی که همسر آنان شاغل باشد بلامانع است. )

۲- بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی زن که دارای شرایط زیر باشند:

– شوهر نداشته باشند.

– دارای فرزند یا فرزندان پسری باشند که سن آنان از ۱۸ سال تجاوز نکرده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیماری و نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون قادر به کار نباشند. در مورد فرزندان دختر در صورتی که دارای شوهر نبوده و اشتغال به‌کار نداشته باشد.

– به‌تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشند و تاکید می‌شود که صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی به زنان بازنشسته و ازکارافتاده کلی نخواهد بود، بلکه باید مستند به مدارک اثبات شود که مستمری‌بگیر زن خود به‌تنهایی عهده‌دار تأمین مخارج فرزندان است.

علاوه بر شرایط مذکور چنانچه مستمری‌بگیر زن بازنشسته و ازکارافتاده کلی دارای شوهری باشد که اولاٌ تحت تکفل زن بوده و ثانیاٌ به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون ازکارافتاده کلی باشد پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی به زن مذکور از تاریخ اول فروردین ۱۳۷۵ به بعد بلامانع خواهد بود. (موضوع بخشنامه ۱۸ مستمری‌ها)

 کمک‌هزینه اولاد

کمک‌هزینه اولاد نیز همانند کمک‌هزینه عائله‌مندی به منظور جبران قسمتی از هزینه‌های موضوع ماده ۹۶ قانون تصویب و از تاریخ اول فروردین ۱۳۷۱ به تمامی مستمری‌بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی که دارای فرزند واجد شرایط هستند پرداخت می‌شود. این کمک‌هزینه حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت بوده و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده ۸۹ قانون نیست. مبلغ مذکور در مورد فرزندان چهارم و بعد که از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ متولد شده یا می‌شوند پرداخت نمی‌شود.

بر اساس بخشنامه شماره ۲۷ و ۱/۲۷ مستمری‌ها مبلغی به عنوان افزایش کمک‌هزینه اولاد از تاریخ اول دی ۱۳۷۷ برای بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی در نظر گرفته شده است.

حق سنوات

به منظور تأمین بخشی از هزینه زندگی مستمری‌بگیران، به تمامی مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان که دارای سابقه پرداخت حق بیمه مازاد بر ۲۰ سال هستند از ابتدای سال ۱۳۷۶ مبلغی به عنوان حق سنوات پرداخت شده است. (موضوع بخشنامه ۲۸ مستمری‌ها)

پرداخت این مبلغ از ابتدای سال بعد از برقراری شروع شده و به میزان ۱۵۰۰ ریال برای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال بوده و در سال‌های آتی به رقم مذکور ۵۰۰ ریال اضافه می‌شود.  مبلغ پرداختی بابت حق سنوات مشمول افزایش ماده ۹۶ قانون نبوده و دو درصد حق درمان موضوع ماده ۸۹ از آن کسر می‌شود.

کمک‌هزینه مسکن

با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان، شورای عالی تأمین اجتماعی پرداخت کمک‌هزینه مسکن را مورد تایید قرار داده است. این کمک‌هزینه به تمامی مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان پرداخت می‌شود.

این کمک‌هزینه مشمول کسر دو درصد حق درمان نیست و تاریخ شروع پرداخت و اجرای آن از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین شده، به طور ماهانه و همراه با مستمری قابل پرداخت است.

عیدی

به مناسبت آغاز سال جدید مبلغی به عنوان عیدی به مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان پرداخت می گردد، این مبلغ مشمول کسر دو درصد ماده ۸۹ نبوده و در پایان هر سال به مستمری بگیران پرداخت  می‌شود.

کمک‌هزینه معشیت مستمری بگیران

تمامی مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان از اول مهر ۱۳۶۶ به بعد همه ساله از این کمک سازمان برخوردار شده اند. اعتبار این کمکها همه ساله در تبصره های بودجه پیش بینی و میزان ریالی آن توسط شورای عالی تصویب و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده ۸۹ قانون نیز نمی باشد.

 کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند

با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان، شورای عالی تأمین اجتماعی در جلسه مورخ  ۱۹ مرداد ۱۳۸۱ پرداخت کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند را مورد تایید  قرار داده، لذا تمامی مستمری‌بگیران بازمانده زن که دارای حداقل یک فرزند هستند که همزمان در ردیف مستمری‌بگیران قرار دارد، مشمول دریافت این کمک خواهند بود.

میزان کمک مذکور معادل ۵۰ درصد کمک‌هزینه عائله‌مندی پرداختی به مستمری‌بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی در هر سال بوده ضمن این که کمک‌هزینه فوق‌الذکر مشمول کسر دو درصد حق درمان نبوده و عیناً و منحصراً به همسر پرداخت می‌شود.

تاریخ شروع پرداخت این کمک‌هزینه از اول مهر ۱۳۸۱ و مطابق رویه پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به صورت ماهانه و همراه با مستمری انجام می‌شود.  در صورت وجود بیش از یک همسر با شرایط مذکور، مبلغ فوق به تساوی بین همسران تقسیم خواهد شد.

انتهای پیام

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
آماده برای کشف ی سفر مجازی … ورزش با ساعت هوشمند عکاسی با طعم هدفون های 2023