اجتماعی

چند نکته درباره خرید «بیمه خدمت سربازی»

در حال حاضر امکان پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و همچنین ایام حضور داوطلبانه در جبهه و افزودن آن به سوابق بیمه‌پردازی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و بیمه شدگان می‌توانند حق بیمه مذکور را یک جا و یا در قالب اقساط ماهانه بپردازند.

به گزارش مجله خبری آبادی 118، همه کسانی که خدمت سربازی را گذرانده‌اند و اکنون بیمه شده تامین اجتماعی هستند می‌توانند دوره خدمت شان را به سنوات سابقه بیمه‌شان اضافه کنند به این شرط که حداقل دوسال سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و کارت پایان خدمت داشته باشند و اگر زیر ۵۰ سال سن دارند، کارت پایان خدمتشان حتما الکترونیک باشد.

البته با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و حسب آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸ تیر ۱۳۸۴ هیئت وزیران، زمینه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه عمومی برای کلیه بیمه شدگان سازمان از سال ۱۳۸۴ فراهم شده است. بنابراین کسانی که خدمت سربازی‌شان را قبل از سال ۸۵ گذرانده‌اند به شرط اینکه قبل از خدمت سابقه تامین اجتماعی داشته باشند بیمه خدمت‌شان رایگان جزو سابقه بازنشستگی‌شان محاسبه می‌شود.

سازمان تامین اجتماعی به سوالاتی که از سوی بیمه شدگان درباره خرید خدمت دوره سربازی مطرح شده پاسخ داده است:

۱- نحوه محاسبه حق بیمه دوره سربازی چگونه است؟

میزان حق بیمه متعلقه براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضا و با نرخ ۳۰ درصد محاسبه می شود که ۷درصد آن سهم بیمه شده و ۲۳ درصد آن سهم دولت است.

نحوه پرداخت حق بیمه سهم متقاضی به انتخاب وی به صورت نقد و یا اقساط ماهانه (حداکثر در ۱۲ قسط) امکان پذیر خواهد بود.

۲- اگر مهلت قسطی سپری شده باشد، آیا امکان پرداخت آن قسط میسر است؟

تاریخ اقدام به پرداخت قسط معوق، به عنوان تاریخ درخواست جدید متقاضی تلقی و پس از به روز رسانی مبلغ آن قسط معوق، امکان پرداخت میسر می شود. ضمناً مادامی که مابقی اقساط، دارای مهلت پرداخت باشند با همان مبلغ قبلی قابل پرداخت خواهند بود.

۳- آیا امکان تغییر دوره خدمت سربازی توسط بیمه شده متقاضی میسر است؟

خیر، صرفاً دوره فراخوان شده از پایگاه اطلاعاتی سازمان وظیفه عمومی ناجا قابل پذیرش بوده و چنانچه دوره خدمت سربازی دارای انقطاع بوده و یا مدت دوره مورد نظر غیر متعارف باشد (بیشتر از ۳۰ ماه)، امکان فراخوان اطلاعات دوره های خدمت انجام شده به تفکیک از پایگاه اطلاعاتی مذکور امکان پذیر نبوده و در این قبیل موارد می بایست به منظور محاسبه حق بیمه و تکمیل فرآیند مربوطه رأساً به شعبه محل بیمه پردازی مراجعه شود.

۴- درصورتی که متقاضیان در طول دوره خدمت سربازی به اعتبار اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشند، آیا احتساب کل دوره خدمت انجام شده صورت می پذیرد؟

بله، حسب استعلام به عمل آمده از ستاد کل نیروهای مسلح، مشمولین نظام وظیفه در ایام خدمت سربازی به عنوان پرسنل نیروهای مسلح محسوب می‌شوند و به طور تمام وقت در خدمت نیروهای مسلح می باشند بنابراین اشتغال به کار همزمان آنان به نحوی که بتوانند از مزایای بیمه و بازنشستگی آن بهره مند شوند قانونی نبوده و برهمین اساس در اینگونه موارد حق بیمه کل دوره خدمت نظام وظیفه متقاضیان موصوف محاسبه می‌شود.

۵- آیا انصراف از پرداخت حق بیمه مربوطه و استرداد مبالغ پرداختی در وجه بیمه شده امکان پذیر می باشد؟

 بله، درصورت عدم تولید سابقه با مراجعه حضوری بیمه شده متقاضی به شعبه محل بیمه پردازی استرداد وجه امکان پذیر می شود.

۶-استرداد مبلغ خدمت سربازی چگونه است؟

درحال حاضر استرداد بصورت غیرحضوری امکان پذیر نبوده و در صورتی که پرداخت حق بیمه در سیستم سبا صورت پذیرفته باشد می بایست بیمه شده به شعبه مراجعه کند.

۷- متقاضیان بیمه سربازی برای درخواست باید چه شرایطی داشته باشند؟

تمامی بیمه شدگان، مقرری بگیران بیمه بیکاری و همچنین مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در صورت دارا بودن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد این سازمان و داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (برای افراد کمتر از ۵۰ سال سن داشتن کارت پایان خدمت الکترونیکی الزامی است) می توانند نسبت به ارائه تقاضا و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کنند.

۸- آیا گروهی از سربازان از پرداخت بیمه سربازی معاف هستند و سال‌های خدمت به سوابق بیمه‌ای آنها اضافه می‌شود؟

به موجب ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی، تمامی بیمه شدگان و دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی و ازکارافتادگی که قبل و بعد از خدمت سربازی خود به اعتبار اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و به واسطه رابطه مزدبگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان هستند، چنانچه وقوع کلیه مراحل فوق، شامل انجام دوره خدمت سربازی و مدت سوابق بیمه‌ای قبل و بعد از خدمت نظام وظیفه، تماماً قبل از تاریخ ۷‌/۵‌/۸۵ تحقق یافته باشد، از پرداخت حق بیمه دوره خدمت سربازی معاف هستند.

‌۹- سربازان متقاضی بلافاصله بعد از پایان دوران خدمت می توانند برای احتساب سوابق بیمه ای اقدام کنند؟

کلیه بیمه شدگان، مقرری بگیران بیمه بیکاری و همچنین مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی صرفنظر از بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا صرفاً با دارا بودن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان و داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (برای افراد کمتر از ۵۰ سال سن داشتن کارت پایان خدمت الکترونیکی الزامی است) می توانند نسبت به احتساب سوابق مذکور و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کنند.

۱۰- چه مدارکی برای درخواست بیمه سربازی موردنیاز است؟

کارت پایان خدمت نظام وظیفه معتبر

۱۱- برای درخواست احتساب سال‌های خدمت به سوابق بیمه‌ای چگونه باید اقدام کنند؟ آیا می‌توانند درخواست خود را غیرحضوری ارائه دهند؟

با توجه به فراهم شدن زمینه دسترسی به پایگاه اطلاعاتی سازمان وظیفه عمومی ناجا، متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و ورود به منوی بیمه شدگان ‌- اموربیمه شدگان – محاسبه خرید خدمت سربازی) نسبت به محاسبه و پرداخت حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه خود اقدام کنند.

بدیهی است چنانچه اطلاعات دوره خدمت انجام شده، توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا فراخوان نشود و یا بیمه‌شده متقاضی احتساب سوابق دوره حضور در جبهه خود باشد، می‌بایست با مراجعه به شعبه دریافت‌کننده حق بیمه نسبت به ارائه درخواست مربوطه اقدام کند.

۱۲- برخی افراد در خصوص خرید بیمه سربازی برداشت اشتباهی داشته و آن را با خرید خدمت سربازی یکسان فرض می‌کنند. در این خصوص توضیحی دارید؟

احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه بیمه‌ای نزد سازمان تامین اجتماعی درخصوص افرادی مصداق دارد که طبق مقررات خدمت سربازی خود را سپری کرده و دارای کارت پایان خدمت معتبر باشند که در صورت احراز شرایط مقرر با پرداخت حق بیمه متعلقه می‌توانند از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند؛ درحالی که موضوع خرید خدمت سربازی (معافیت از انجام خدمت سربازی) ارتباطی با وظایف این سازمان ندارد.

‌۱۳- چه زمانی سوابق بیمه‌ای سربازی به سوابق درخواست‌کنندگان افزوده می‌شود؟

پذیرش و ایجاد سوابق سربازی و تاثیر آن در برخورداری متقاضیان از حمایت‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم بیمه شده در مهلت‌های تعیین شده امکان‌پذیرخواهد بود.

۱۴- آن دسته از افرادی که برای افزودن دوران سربازی به سوابق بیمه‌ای خود اقدام می‌کنند، در صورت تمایل برای ادامه بیمه‌پردازی باید چه کنند؟

محاسبه حق بیمه مربوطه براساس میانگین دستمزد آخرین دو سال پرداخت حق بیمه قبل از ارائه تقاضای افراد است بر همین اساس شایسته است متقاضیان به محض احراز دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان، نسبت به ارائه درخواست احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه خود اقدام کنند.

انتهای پیام

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
آماده برای کشف ی سفر مجازی … ورزش با ساعت هوشمند عکاسی با طعم هدفون های 2023